Міжнародне

Кафедра приділяє істотну увагу міжнародним зв’язкам. Так, професор Роговий Ю.Є. прийняв активну участь в роботі 5-го Міжнародного Конгресу Патофізіологів (June 28-July 1, 2006 Beijing, China), на якому була прийнята декларація про роль і місце патофізіології в біомедичній культурі, що дасть можливість істотно поліпшити вивчення провідної теоретичної дисципліни і в перспективі перейти до її викладання на трьох рівнях: 

1) загальна, 

2) загальна клінічна, 

3) клінічна патофізіологія,

з кожної практичної спеціальності (клінічна патофізіологія хірургії, клінічна патофізіологія терапії, клінічна патофізіологія стоматології, клінічна патофізіологія акушерства і гінекології та ін.). 

Особливий інтерес представляє п.5 декларації, відповідно до якого “міжнародне патофізіологічне товариство рекомендує, що не менш, ніж 8% від загального об′єму навчальних годин слід присвятити патофізіологічному аналізу хвороби, стану передхвороби та умовам їх розвитку. В оптимальному випадку, половина цих годин повинна вміщувати загальну патофізіологію, яка має справу з загальними концепціями, принципами і моделями етіології та патогенезу”.