Склад кафедри

Завідувач кафедри 

Роговий Юрій Євгенович

Доктор медичних наук, професор


Голова експертної комісії БДМУ, член наукової комісії, член вченої ради університету, відповідальний за методики,  керівник бюджетної НДР, рецензент та член редколегії журналу  "Хист”, член ЦМК, член редколегії науково-практичного журналу “Вісник вищої медичної освіти” (Львівський медичний інститут),член редколегії медичного науково-практичного журналу "Неонаталогія, хірургія та перинатальна медицина", член радакційної ради наукового журналу "Загальна патологія та патологічна фізіологія" (Луганський державний медичний університет), член редколегії журналу "Актуальні проблеми медицини, фармації та біології", член спеціалізованої вченої ради К 76.600.02 БДМУ. 

Під керівництвом проф. Рогового Ю.Є. підготували і захистили кандидатські дисертації: Степанчук В.В., Дікал М.В. ,    Попович Г.Б., Савка В.Г., Злотар О.В.,  Слободян К.В.та успішно виконують дисертаційні дослідження: Белявський В.В.,  Вепрюк Ю.М., Копчук Т.Г., Колеснік О.В.  

Доцент кафедри 

Дорошко Володимир Антонович

Кандидат медичних наук, доцент


Доцент кафедри 

Слободян Ксенія Валеріївна

Кандидат медичних наук, доцентДоцент кафедри

Ходоровський Володимир Михайлович

Кандидат медичних наук, доцент

Старший викладач 

Колеснік Оксана Володимирівна

Кандидат медичних наук

Доцент кафедри 

Ліснянська Наталія Василівна

Кандидат медичних наук


Асистент кафедри 

Марущак Альона ВасилівнаАсистент 

Перепелюк Марія Дмитрівна 

Кандидат медичних наук


Асистент кафедри 

Чорна Наталія Миколаївна