Про кафедру

На кафедрі викладається дисципліна патофізіологія за такими спеціальностями: 222 "Медицина" (магістр)"; 221 "Стоматологія" (магістр); 225 "Медична психологія" (магістр); 226 "Фармація, промислова фармація (магістр); 223 "Медсестринство"  (магістр, фаховий молодший бакалавр).

Головна мета перспективи розвитку навчально-методичної роботи кафедри патофізіології полягає у підготовці спеціалістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я клінічно мислити, оперативно приймати рішення як у типових, так і в нестандартних ситуаціях. Для досягнення поставленої мети рівень підготовки фахівців у галузі медицини повинен характеризуватися динамікою переходу з першого (“знаю”) та другого (“знаю як”) рівнів піраміди Джорджа Міллера до третього (“демонструю”), а інколи навіть четвертого (“роблю”) рівнів. Патофізіологія як теоретичний фундамент медицини повинна відігравати провідну роль у формуванні в студентів основ клінічного мислення та виконувати функцію методології клінічних дисциплін з акцентом проведення практичних занять на провідне напру­ження таких сфер людської свідомості, як мислення та інтелект.

Виховна робота на кафедрі патологічної фізіології спрямована на відновлення духу патріотизму у викладачів і студентів, спрямування освітнього процесу на інтенсивний курс розвитку, формування у студентів поваги до засновників патофізіологічної школи в Україні, до викладачів, які проводять заняття, і до самого студента, який повинен проникнутись духом сумлінного і старанного відношення до освітнього процесу.


Кафедра позитивно відноситься до питання, щодо гуманності проведення експериментів на тваринах, використовує інноваційні методи навчання у відповідності до вимог біоетики. Кафедра підключена до мережі Інтернет, використовує сучасну комп’ютерну техніку в освітньому процесі та наукових дослідженнях, сприяє видавничій діяльності щодо монографій та навчально-методичної літератури.