Асоціація патофізіологів Буковини

Кафедрою патологічної фізіології БДМУ в 1999 році засновано "Асоціацію патофізіологів Буковини"

Чернівецьке обласне громадське об'єднання "Асоціація патофізіологів Буковини"  є незалежним, добровільним об'єднанням громадян, що створене на основі єдності інтересів своїх членів для спільної реалізації їх творчого та наукового потенціалу.

Мета та завдання "Асоціації патофізіологів Буковини":

1. Основною метою діяльності Асоціації є захист прав та інших інтересів своїх членів, об'єднання зусиль для створення оптимальних умов реалізації їхнього творчого та наукового потенціалу.

2. Завданнями Асоціації є :

-сприяння в підвищенні професійного рівня членів Асоціації;

-сприяння науковій розробці актуальних питань теорії медицини і практики охорони здоров'я в галузі патологічної фізіології та суміжних дисциплін;

-розповсюдження серед фахівців досягнень медичної науки в галузі патологічної фізіології та суміжних дисциплін, сприяння їх впровадженню;

-популяризація наукових знань серед населення. 

3. Відповідно до статутних завдань, Асоціація:

-вносить пропозиції та рекомендації до вищестоящих органів з питань щодо охорони здоров'я, підвищення якості медичної допомоги населенню, наукової та педагогічної роботи в галузі патологічної фізіології; вивчає передовий досвід роботи медичних працівників та новаторів у галузі патологічної фізіології;

-розробляє пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та програм викладання патологічної фізіології у вищих навчальних закладах;

-підтримує зв'язки з державними установами і громадськими організаціями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним завданням Асоціації;

-бере участь в організації та проведенні конгресів, з'їздів, симпозіумів та інших наукових, науково-практичних і навчальних зборів та виставок в Україні та за кордоном;

-здійснює видавничу та рекламну діяльність;

-здійснює виробничу і господарську діяльність через утворення Асоціацією підприємства, установи і організації у встановленому законом порядку;

-сприяє підтримці кандидатів на здобуття почесних звань, нагород, премій, грантів та інших форм заохочення наукової та громадської діяльності та кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Академії наук;

-підтримує зв'язки з іншими неурядовими громадськими організаціями, науковими інституціями тотожного спрямування, у тому числі і за рубежем;

-укладає угоди з питань, що відносяться до статутної діяльності;

-використовує інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству та відповідають цілям і завданням Асоціації.