VI медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених, присвяченій 65-річчю БДМУ,

VI медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених, присвяченій 65-річчю БДМУ