Перелік конференцій в яких приймали участь студенти гуртківці в 2009/2010 н.р.

Назва роботи

Автор

Науковий керівник

Назва конференції

1

Можливості вегетатисного резонансного тесту в діагностиці фетоплацентарної недостатності

 Коноваленко М.М., Коноваленко Н.С.

ас., к.м.н. Бирчак І.В.VІІ міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених, Чернівці

2

Аналіз причин виникнення багатоплідної вагітності

Ринда Н.А.

ас., Печеряга С.В.

3

Діагностика ендометріозу методом електропунктурного вегетативного резонансного тесту

Пазюк М.М.

ас., к.м.н. Бирчак І.В.

4

Особливості перебігу вагітності у жінок з хронічнеою венозною недостатністю

Чичул Н.С.

доц., к.м.н. Юрьєва Л.М.

5

Ускладнення при багатоплідній вагітності

Ринда Н.А.

ас. Печеряга С.В.

6

Особливості динаміки концентрації білків зони вагітності у жінок з невиношуванням в І триместрі

Цар Л.М.

Зав. каф., проф., д.м.н. Кравченко О.В.

7

Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу у жінок з викиднем, що не відбувся

Войткевич Ю.Ю.

ас., к.м.н. Карлійчук Є.С.

8

Особливості інтранатального періоду при дисфункції плаценти

Кумар Н.П.

ас., к.м.н. Маринчина І.М.

9

Комплексна функціональна оцінка стану плода при дисфункції плаценти

Козак А.І.

ас., к.м.н. Маринчина І.М.

10

Ензимофітотерапія в профілактиці токсикозів ІІ половини вагітності

Дронь Т.Я.

доц., к.м.н. Дикусаров В.В.

11

Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи на прикладі вивчення окремих показників у вагітних жінок з первинним пієлонефритом

Степанченко М.С.

ас., к.м.н. Бирчак І.В.

71-а загальноуніверситетська студентська наукова конференція "Досягнення сучасної медицини" , Львів