Міжнародне

Кафедра приділяє істотну увагу міжнародним зв’язкам. Так, професор Роговий Ю.Є. прийняв активну участь в роботі 5-го Міжнародного Конгресу Патофізіологів (June 28-July 1, 2006 Beijing, China), на якому була прийнята декларація про роль і місце патофізіології в біомедичній культурі, що дасть можливість істотно поліпшити вивчення провідної теоретичної дисципліни і в перспективі перейти до її викладання на трьох рівнях: 
1) загальна, 
2) загальна клінічна, 
3) клінічна патофізіологія,
з кожної практичної спеціальності (клінічна патофізіологія хірургії, клінічна патофізіологія терапії, клінічна патофізіологія стоматології, клінічна патофізіологія акушерства і гінекології та ін.). 
Особливий інтерес представляє п.5 декларації, відповідно до якого “міжнародне патофізіологічне товариство рекомендує, що не менш, ніж 8% від загального об′єму навчальних годин слід присвятити патофізіологічному аналізу хвороби, стану передхвороби та умовам їх розвитку. В оптимальному випадку, половина цих годин повинна вміщувати загальну патофізіологію, яка має справу з загальними концепціями, принципами і моделями етіології та патогенезу”. 
Співробітники кафедри приймали активну участь в ХІ - XVІ міжнародних конференціях “Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и мультирезонансной терапии” (Москва,  2005 - 2010).