Сахацька Інна Михайлівна

Сахацька Інна Михайлівна

Асистент кафедри


Автобіографія

Народилася в с. Тисовець Сторожинецького району Чернівецької області. В 2001 році закінчила із золотою медаллю Великокучурівську ЗОШ І-ІІІ ступенів і того ж року вступила до Буковинської державної медичної академії. В 2006 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Буковинського державного медичного університету за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст». У жовтні 2006 року, навчаючись в інтернатурі, запланувала магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Фармакоекономічний аналіз застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію та шляхи оптимізації зменшення вартості лікування» за спеціальністю 8.110206 «Клінічна фармація» (науковий керівник – завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб професор М.Ю. Коломоєць). 31 травня 2007 року захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу на засіданні Вченої ради факультету медичного № 1 та стоматологічного Буковинського державного медичного університету з оцінкою «відмінно» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр фармації». З 1 вересня 2007 року працюю асистентом кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.

Діяльність в університеті:

Відповідальна за організацію, методичне та наочне забезпечення навчального процесу з аптечної та промислової технології лікарських засобів у студентів спеціальності „Фармація” ОКР «бакалавр» (очна та заочна форми навчання). Секретар державної кваліфікаційної комісії зі спеціальності «Фармація» ОКР «бакалавр».

Напрямки наукової діяльності:

  • фармакоекономічні дослідження застосування інгібіторів АПФ для оптимізації та зменшення вартості лікування артеріальної гіпертензії;
  • дослідження екстемпорального виготовлення ліків в Чернівецькій області.
  Наукові публікації:
  • Сахацька І.М., Ткач Є.П. Фармакоекономічний аналіз застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на артеріальну гіпертензію та шляхи оптимізації зменшення вартості лікування//Матеріали науково-практичної конференції «Підготовка клінічних провізорів в Україні: досвід, проблеми та перспективи» (3-4 жовтня 2007р.) – Чернівці, БДМУ. - 2007. - C. 53-54.
  • Сахацька І.М. Фармакоекономічний аналіз застосування інгібіторів АПФ у хворих на артеріальну гіпертензію//Матеріали науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні, стан і перспективи розвитку» (30 травня 2008 р.). - Харків. – 2008. – С. 86-87.
  • Косуба Р.Б., Кишкан І.Г., Музика Н.Я., Сахацька І.М. Де працевлаштуватися провізору клінічному?//Тези доповідей VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клінічна фармація в Україні». – Харків. - 2008. – С. 13.
  • Сахацька І.М. Застосування інгібіторів АПФ у хворих на артеріальну гіпертензію (за результатами фармакоекономічного аналізу)//Матеріали VІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (7-9 квітня 2009 року). - Хист. – Чернівці. - C. 177-178.
  • Геруш О.В., Горошко О.М., Зеленюк В.Г., Сахацька І.М., Бардак О.Г. Екстемпоральні лікарські форми – перспективи застосування в дерматологічній практиці//Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (15-17 вересня 2010 р.). – Харків. - 2010. - Т. 1. – С. 377-378.
  • Заморський І.І., Горошко О.М., Геруш О.В., Горошко А.М. Порівняльна характеристика ліпосомального та водорозчинного препаратів кверцетину//Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (15-17 вересня 2010 р.). – Харків. - Т. 2. - С. 188.
  Дисципліни, що викладаються:

  аптечна та промислова технологія лікарських засобів, належна фармацевтична практика

  Хоббі, захоплення:

  активний відпочинок на природі, квіти, вишивання, в’язання

  Контактний e-mail:

  Написати листа