Паламар Аліна Олександрівна

Паламар Аліна Олександрівна

Асистент кафедри

 

Автобіографія

Народилася 26 березня 1985 р. у с. Ворничани Хотинського р-ну, Чернівецької обл. У 2002 р. з медаллю закінчила Данковецьку загальноосвітню школу. У 2002-2007 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст» та отримала диплом з відзнакою. У 2007–2008 рр. навчалася в інтернатурі, виконала магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему «Фармакоекономічний аналіз застосування блокаторів Н++-АТФази у хворих на ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони та шляхи покращання якості фармакотерапії» та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр фармації» за спеціальністю 8.110206 – «Клінічна фармація» (науковий керівник – Ткач Є.П. - к.мед.н, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб). З 2007 р. працюю на посаді викладача відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців, а з 2010 р. - на посаді асистента кафедри фармації.

Діяльність в університеті:

Відповідальна за організацію навчально-дослідної фармакогностичної ділянки по вул. Целана, 9. З 2010 року – член Вченої ради фармацевтичного факультету.

Напрямки наукової діяльності:

  • Синтез і дослідження біологічної активності нових похідних імідазолу.

  Наукові публікації:
  • Паламар А.О. Аналіз фармацевтичного ринку України блокаторів Н++-АТФази //Матеріали V міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених (Чернівці,3-4 квітня 2008 р.). Хист. - Чернівці. – 2008. – Вип. 10. – С. 257.
  • Паламар А.О. Фармакоекономічний аналіз застосування блокаторів Н++-АТФази у хворих на ерозивно-виразкові ураження гастродуоденальної зони //Матеріали VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клінічна фармація в Україні». Харків. - 2008. – С. 31.
  • Геруш О.В., Музика Н.Я., Паламар А.О. Фармакоекономічний аналіз кардіопротекторів метаболітної дії //Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» (Харків, 25-26 лютого 2010р.).Х. – С. 196 -197.
  • Музика Н.Я. Паламар А.О., Погончик І.В., Шарук Т.Є. Фармакоекономічний аналіз ринку вітамінних препаратів, які використовують у педіатрії //Матеріали VІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 8-9 квітня 2010 р.). Хист. - Чернівці. -2010. - Вип. 12. – С. 133-134.
  • Музика Н.Я., Паламар А.О., Костенян М.С. Аналіз фармацевтичного ринку України препаратів для лікування захворювань передміхурової залози //Матеріали VІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 8-9 квітня 2010 р.). Хист. - Чернівці. -2010. - Вип. 12. - С. 113-114
  • Музика Н.Я., Паламар А.О., Букатару Ю.С., Колісник О.В Фармакоекономічний аналіз антибактеріальної терапії в педіатрії //Матеріали VІІ Міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 8-9 квітня 2010 р.). Хист. - Чернівці. - 2010. – Вип. 12. – С. 27.
  • Геруш О.В., Геруш І.В., Кишкан І.Г., Горошко О.М., Паламар А.О. Вплив тіоцетаму на деякі показники функції нирок за умов гліцеролової нефропатії //Матеріали VІІ Національного з’їзду фармацевтів України “Фармація України. Погляд у майбутнє” (Харків, 15-17 вересня 2010 р.). Х.: НФаУ, 2010. – Т.2. – С. 29.
  Дисципліни, що викладаються:

  фармакогнозія, організація та економіка фармації.

  Хоббі, захоплення:

  Флористика, в'язання

  Контактний e-mail:
  Написати листа