Кишкан Інна Григорівна

Кишкан Інна Григорівна

Доцент кафедри фармації, кандидат медичних наук, доцент


Тема кандидатської дисертації:

“Вплив тренталу і ксантинолу нікотинату на функцію нирок та стан водно-сольового обміну”, 14.03.05 - фармакологія

 

Автобіографія

Народилася 6 березня 1966 року на Миколаївщині. У 1993 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1994 року працювала асистентом кафедри фармакології. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію. З листопада 2002 року працювала доцентом кафедри фармакології Буковинської державної медичної академії. В 2004 році отримала вчене звання доцента. Від початку створення кафедри фармації (серпень 2004 р.) і дотепер працюю доцентом кафедри фармації Буковинського державного медичного університету.
Кандидат медичних наук з 2001 року. Відповідаю за організацію навчального процесу на кафедрі, а також за методичне забезпечення занять з фармакології для студентів фармацевтичного факультету. З жовтня 2010 року - відповідальний виконавець планової комплексної науково-дослідної роботи "Фармако-економічні аспекти і профіль фармакологічної дії на нирки кардіопротекторів метаболітної терапії (триметазидин, тіотриазолін, тіоцетам, мілдронат та ін.)".
В 2010 році нагороджена Почесною грамотою міського управління охорони здоров'я.

Діяльність в університеті:

Працюючи в університеті, беру активну участь у житті навчального закладу: член Вченої ради фармацевтичного факультету, член Центральної методичної комісії університету, секретар предметної методичної комісії з дисциплін фармацевтичного профілю, член екзаменаційної комісії циклу підвищення кваліфікації фармацевтів аптечних закладів спеціальності «Фармація» ОКР «молодший спеціаліст», з 2010 р. - член державної атестаційної комісії у провізорів-інтернів з присвоєння їм кваліфікації «провізор-спеціаліст» зі спеціальності «Клінічна фармація».

Напрямки наукової діяльності:

  • дослідження впливу вазоактивних лікарських засобів (трентал, ксантинолу нікотинат) на функціональний стан нирок та водно-сольовий обмін;
  • фармакоекономічні аспекти застосування кардіопротекторів метаболітної терапії (предуктал, мілдронат).
  Наукові публікації:

  Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчально-методичних посібників, патенту на корисну модель.
   • Кишкан І.Г. Вплив тренталу і ксантинолу нікотинату на функцію нирок залежно від стану мінералокортикоїдної активності у щурів //Фармакологічний вісник. – 1999. - № 2. – С. 28-30.
   • Кишкан І.Г., Косуба Р.Б. Ксантинолу нікотинат як фібринолітичний засіб //Винахідництво та раціоналізаторство в БДМА 2000-2002. – Чернівці: Медакадемія, 2002. - С. 31.
   • Кишкан І.Г., Роговий Ю.Є., Косуба Р.Б. Вплив ксантинолу нікотинату на процеси необмеженого протеолізу //Український медичний альманах. - 2003. - Т. 6, № 2. - С. 23 - 25.
   • Косуба Р.Б., Кишкан І.Г. Еуфіліни і функція нирок //Ліки. – 2003. - № 1-2.- С. 55-59.
   • Косуба Р.Б., Кишкан І.Г., Щербініна А.В. Функціональний стан нирок за дії нового еуфіліну (Еуфілін-Н 200) //Буковинський медичний вісник. - 2003. - Т.7, № 2. – С. 150 - 153.
   • Косуба Р.Б., Кишкан І.Г., Куковська І.Л., Петрюк А.Є. Функція нирок за дії кардіоваскулярних лікарських засобів //Матеріали ХІ Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. – Полтава, 2006. - С. 583-584.
   • Кишкан І.Г., Музика Н.Я. Фармакоекономічні аспекти застосування кардіопротекторного препарату предуктал та його генеричних аналогів//Матеріали науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні, стан і перспективи розвитку». – Харків, 2008. – С. 63-64.
   • Кишкан І.Г., Кишкан Я.С. Фармакоекономічні аспекти вибору сучасних кардіопротекторних препаратів при ішемічній хворобі серця//Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку». – Харків, 2010.– С. 220-222.
   Дисципліни, що викладаються:

   фармакологія, побічна дія ліків, загальна фармакокінетика, основи сучасної гомеопатії

   Хоббі, захоплення:

   туризм, читання книг, ландшафтний дизайн

   Контактний e-mail:
   Написати листа