Ежнед Марія Ахмедівна

Ежнед Марія Ахмедівна

Викладач відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівцівАвтобіографія

Народилася 19 лютого 1987 р. у м. Львові. В 2004 р. із золотою медаллю закінчила Чернівецький міський ліцей № 3 медичного профілю. У 2004 – 2009 рр. навчалася у Буковинському державному медичному університеті на фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Клінічна фармація» ОКР «спеціаліст» та отримала диплом з відзнакою. З 2009 р. по 2010 р. навчалась в інтернатурі в Буковинському державному медичному університеті. З 2010 р. працюю викладачем відділення молодших медичних і фармацевтичних фахівців.


Наукові публікації:
  • Ежнед М.А., Гаїна Ж.М. Статеві відмінності впливу мілдронату на екскреторну функцію нирок // Матеріали V Міжнародної медико – фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 1-3 квітня, 2008). Хист. - Чернівці. - 2008. - Вип. 10. – С. 205.
  • Ежнед М.А. Сучасні принципи та проблеми фармакотерапії сечокам’яної хвороби // Матеріали V Міжнародної медико – фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 1-3 квітня, 2008). Хист. - Чернівці. - 2008. - Вип. 10. – С. 248.
  • Зайцев В.І., Левицький А.І., Святська Л.В., Ежнед М.А. Принципи хронофармакотерапії ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Матеріали Всеукраїнської конференції «Актуальні питання урології» (Чернівці, 23-24 жовтня 2008). – Чернівці. – 2008. – С.114 – 117.
  • Патент на корисну модель 37392 Україна, Спосіб лікування ниркової кольки з врахуванням хроноритмологічних особливостей її перебігу // Святська Л.В., Зайцев В.І., Левицький А.І., Ежнед М.А. – № 200808071; Заяв. 13.06.2008; Опубл. 25.11.2008; Бюл. №22.
  • Зайцев В.І., Левицький А.І., Святська Л.В., Ежнед М.А. Хронофармацевтичний підхід до лікування ниркової кольки у пацієнтів із сечокам’яною хворобою // Журнал «Сімейна медицина» . – 2008. - № 3 (25) – С. 68 – 71.
  • Ежнед М.А., Кишкан І.Г. Фармакоекономічні аспекти лікування пацієнтів на ішемічну хворобу серця препаратами органічних нітратів // Матеріали ІІ науково – практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку» (Харків, 21 – 22 травня 2009). Х.: НФаУ, 2009. – С. 41 - 43.
Дисципліни, що викладаються:

технологія ліків

Хоббі, захоплення:

вивчення іноземних мов

Контактний e-mail:
 
Написати листа