Склад кафедри


 
Роговий Юрій ЄвгеновичЗавідувач кафедри і ЦНДЛ
Роговий Юрій Євгенович
Доктор медичних наук, професор
Голова експертної комісії БДМУ, член наукової комісії, член вченої ради університету, відповідальний за методики,  керівник бюджетної НДР, рецензент та член редколегії журналу  "Хист”, член ЦМК, член редколегії науково-практичного журналу “Вісник вищої медичної освіти” (Львівський медичний інститут),член редколегії медичного науково-практичного журналу "Неонаталогія, хірургія та перинатальна медицина", член радакційної ради наукового журналу "Загальна патологія та патологічна фізіологія" (Луганський державний медичний університет), член редколегії журналу "Актуальні проблеми медицини, фармації та біології", член спеціалізованої вченої ради К 76.600.02 БДМУ. 
Під керівництвом проф. Рогового Ю.Є. підготували і захистили кандидатські дисертації: Степанчук 
В.В., Дікал М.В. ,    Попович Г.Б., Савка В.Г., Злотар О.В.,  Слободян К.В.та успішно виконують дисертаційні дослідження:
Белявський В.В.,  Вепрюк Ю.М.,
Копчук
 Т.Г., Колеснік О.В. 
          Професор кафедри
Мислицький Валентин Францович
Доктор біологічних наук, професор, заступник головного редактора журналу "Клінічна та експериментальна патологія",  член спеціалізованої вченої ради Д76.051.05 у ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  відповідальний за самостійну роботу на кафедрі, голова 
Чернівецького обласного громадського об’єднання "Асоціація патофізіологів Буковини".
Доцент кафедри 
Дорошко Володимир Антонович
Кандидат медичних наук, доцент
Відповідальний за навчально-методичне забезпечення викладання патологічної фізіології перепідготовки лікарів спеціальності «медична психологія» за спеціальністю «лікувальна справа», завершення роботи по відновленню центральної науково-дослідної лабораторії,  табличний фонд кафедри,  міжнародні звязки.


Доцент кафедри 
Слободян Ксенія Валеріївна
Кандидат медичних наук
Відповідальна за діловодство,
підготовку методичних розробок і
методичних вказівок зі спеціальності
"стоматологія", впровадження на
кафедрі, секретар
кафедри

 
Доцент кафедри
Ходоровський Володимир Михайлович
Кандидат медичних наук, доцент
Відповідальний за навчально-методичне забезпечення викладання патологічної фізіології зі спеціальності  “фармація”, освітньо-кваліфікаційний рівень “cпеціаліст”, WEB – сторінку кафедри, гранти.
 
Старший викладач 
Перепелюк Марія Дмитрівна 
Кандидат медичних наук
Зав. методичним кабінетом БДМУ,  відповідальна за облік і звіт виконання педнавантаження  викладачами кафедри, навчально-методичне забезпечення викладання патофізіології спеціальності «лабораторна діагностика», «фармація-бакалаври»,
проведення консультацій до "Крок - 1". 
Асистент кафедри 
Ліснянська Наталія Василівна
Кандидат медичних наук
        Асистент кафедри 
Марущак Альона Василівна
Відповідальна за підготовку методичних розробок та вказівок студентів з патологічної фізіології  зі спеціальності Медична психологія, систему дистанційного навчання Moodle”, підготовку до "Крок-1", проведення тестового контролю в комп'ютерному класі, роботу СНТ, проведення олімпіад з патофізології.


        Асистент кафедри 
Колеснік Оксана Володимирівна        Асистент кафедри 
Ленська Наталія Миколаївна