Лікувальна робота


Лікувально-консультативна робота проводиться співробітниками кафедри на базі міського пологового будинку №2 м. Чернівці.
Професор та доценти кафедри проводять консультативні обходи у відділеннях МКПБ №2, прийоми в жіночій консультації, беруть участь у клінічних конференціях, консиліумах, роботі ЛКК, рецензують карти стаціонарних хворих, здійснюють оперативні втручання.