Медичний № 4 з ВММФ

Факультет медичний № 4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців


Декан факультету
 Сорокман Таміла Василівна
доктор медичних наук, професор

Факультет медичний № 4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців готує фахівців за спеціальностями:
  • Фармація (освітньо-кваліфікаційний рівень – “молодший спеціаліст” – денна та заочна форми навчання)
  • Cестринська справа (освітньо-кваліфікаційний рівень – “молодший спеціаліст”)
  • Сестринська справа (освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр” – очна форма навчання та навчання з неповним робочим тижнем)
  • Сестринська справа (освітньо-кваліфікаційний рівень – “магістр”)
  • Лабораторна діагностика (освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”)

Адреса факультету:

58002, м. Чернівці,
Театральна площа, 2 (Адміністративний корпус БДМУ)
тел. +380(0372) 52-30-72
Web: Медичний № 4 з ВММФ
е-mail: mfak4@bsmu.edu.ua