«Фармація» ОКР «спеціаліст»


1 курс
Пропедевтична практика з аптечної технології ліків
Ознайомча практика з ОЕФ

3 курс
Фармакогнозія
Аптечна технологія лікарських засобів
Фармакологія *
Організація та економіка фармації *


4 курс
Промислова технологія лікарських засобів
Медичне та фармацевтичне товарознавство
Фармакоекономіка
Менеджмент та маркетинг у фармації *5 курс
Біофармація
Фармацевтичне законодавство 
Ресурсознавство лікарських рослин
Стандартизація лікарських засобів
Технологія лікарських косметичних засобів
Належна фармацевтична практика
Спеціалізація за вибором: «Розробка лікарських засобів»

* - дисципліна читається на поточному та наступному курсі