«Фармація» ОКР «молодший спеціаліст» (денна форма навчання)


1 курс
Технологія ліків *
Організація та економіка фармації *

2 курс
Фармакологія
Фармакогнозія
Основи маркетингу та менеджменту в фармації

*
- дисципліна читається на поточному та наступному курсі