«Фармація» ОКР «бакалавр» (денна форма навчання)
2 курс
Побічна дія ліків
Фармакогнозія
Аптечна технологія лікарських засобів
Фармакологія*
Організація та економіка фармації*


4 курс
Основи сучасної гомеопатії
Фармацевтичні аспекти нутріціології
Промислова технологія лікарських засобів
Менеджмент та маркетинг у фармації
Медичне та фармацевтичне товарознавство

                                        * - дисципліна читається на поточному та наступному курсі