Навчальна робота
На кафедрі навчаються студенти ІІ-ІІІ курсів.

Ввикладається дисципліна "Патологічна фізіологія" за такими спеціальностями: "лікувальна справа" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст", кваліфікація -"лікар"; "стоматологія" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст", кваліфікація -"лікар-стоматолог"; "педіатрія" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст" кваліфікація -"лікар-педіатр"; "медична психологія" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст" кваліфікація -"лікар психолог"; "клінічна фармація" освітньо-кваліфікаційний рівень -"спеціаліст" кваліфікація -"клінічний провізор"; "фармація" освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр", кваліфікація -"фармацевт бакалавр медицини"; "сестринська справа" освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр" кваліфікація -"медична сестра бакалавр"; "сестринська справа" освітньо-кваліфікаційний рівень -"молодший спеціаліст" кваліфікація -"медична сестра"; "лабораторна діагностика" освітньо-кваліфікаційний рівень -"бакалавр" кваліфікація -"лаборант бакалавр медицини.